Szerzői jogok

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.hhfashion.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója vagy vásárlója a H&H Fashion Női Divat Webshopnak:

1./ A hhfashion.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a H&H fashion Kft. szellemi tulajdona, és teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll.

H&H Fashion Kft-nek a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás.

A H&H fashion Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, blogcikkek, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a H&h Fashion Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A hhfashion.hu domainnév jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a H&H Fashion Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2./ Lehetőségek jogszerű tartalomátvételre:

2.1./ A szabad felhasználás esetei

2.1.1./ Természetes személy a honlap tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

2.2./ Másodközlés írásbeli engedéllyel

A honlapon található bármely szöveg, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti 2.1./ pontban nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a H&H Fashion Kft. írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A H&H Fashion Kft-t megillető díjazás mértékéről érdeklődjön emailben. A H&H Fashion Kft. a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatával mond le, ilyen nyilatkozat hiányában a H&H Fashion Kft. díjazásra jogosult.

3./ A H&H Fashion Kft. szerzői jog által védett képei jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei

A H&H Fashion Kft. szerzői jog által védett képei előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben a H&H Fashion Kft. jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében a H&H fashion Kft. követelheti

a./ a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b./ a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c./ hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d./ hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e./ a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f./ a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
g./ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

A jogsértő a H&H Fashion Kft. szerzői jog által védett képeinek jogosulatlan felhasználásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a H&H Fashion Kft. kártérítési igényként jogosult legalább a szerzői jog által védett képek jogszerű felhasználásáért járó díj kétszeres összegét vele szemben érvényesíteni.